LABEKOL OU

Raamatupidamisteenused

Firmast
Ettevõte on asutatud aastal 1995. Põhitegevuseks on raamatupidamis teenuste pakkumine Eesti ettevõtetele, kelle omanike ringi kuuluvad nii residendid kui mitteresidendid.
Aastatepikkune kogemus tagab kvaliteetse ning professionaalse teeninduse väike- ja suurettevõtetele kui ka FIE’dele.
Meie spetsialistid valivad alati õige lähenemisviisi vastavalt Teie ettevõte raamatupidamislikele nõudmistele

TEENUSED

Esialgne maksude ja raamatupidamisarvestuse alane konsultatsioon
Algdokumentide töötlemine
Ostuarved
Müügiarved
Kontragendi arvete koonddokument
Põhivara arvestus

Laenu (liisingu) leping, nõude loovutamise leping, väärtpaberid
Panga väljavõte toimingud (tehingud)
KMD, TSD, VD, INF, OSS deklaratsiooni esitamine Maksu- ja Tolliametile
Aasta-ja statistikaaruannete esitamine
Palgaarvestus

HINNAKIRI

Teenuslepingu sõlmimisel 36 eurot kuus (koos maksudega)Hind sisaldab:
Ühte konsultatsioon kuus
kuni 10 arve töötlemist kuus (sh avansiaruande kviitungid)
ühe töötajaga ühe isikliku maksudeklaratsiooni (TSD) esitamine.
Lisahinnakiri:
Majandusaasta aruanne – 60 eurot (koos maksudega)
Dokumentide limiidi ületamisel – 24 eurot tund (koos maksudega)
Praktika näitab, et väikeettevõtte töötlemiseks, mille töövoog on kuni 100 arvet kuus, piisab viiest (5) lisatunnist.
Suurema mahu korral teeme esialgse hinnangu ja koostame personaalse pakkumise.

Kirjutage meile oma ettevõte vajadustest, märkige oma kontaktandmed ja sobivad suhtlusviisid